Java Cloud Hosting: Chytrý a flexibilní PaaS Hosting

Tento návod vás seznámí s vlastnostmi Java hostingu v rámci naší platformy Unispace a umožňí vám snadno začít s širokým seznamem funkcí.

Java verze

Unispace podporuje následující verze a distribuce Java:

Můžete zvolit upřednostňovanou verzi při vytváření prostředí, nebo ji změnit později.

Java Aplikační servery

V rámci široké škály softwarových stacků podporuje Unispace čistý Java engine a následující Java aplikační servery:

 • GlassFish
 • Jetty
 • Payara
 • Spring Boot
 • Tomcat
 • TomEE
 • WildFly

Tvorba Java prostředí

Chcete-li hostovat Java aplikaci, musíte vytvořit vhodné prostředí. Stačí otevřít průvodce topologií v řídicím panelu Unispace, přejít na kartu jazyka Java, vybrat požadovaný aplikační server, databáze a další balíčky. V případě potřeby přizpůsobte nastavení (například cloudlety, místo na disku, server region atd.) a klepněte na tlačítko Vytvořit.

Java Cloud Hosting

Všechny přidané servery představují plně izolované kontejnery umístěné na různých hostitelích pro větší dostupnost, zatímco izolace, eliminuje riziko vzájemného ovlivnění kotejnerů. Veřejnou IP adresu můžete připojit k jakémukoliv z těchto serverů pro přímý přístup. V opačném případě (tj. pokud používáte výchozí nastavení), budou příchozí požadavky odeslané do vaší aplikace pomocí proxy a shared load balanceru.

Nasazení Java aplikací

Po vytvoření prostředí můžete nasadit vaši Java aplikaci. Unispace PaaS tímto plně automatizuje proces nasazení, což vám umožní bez námahy zprovoznit váš projekt.

Jsou podporovány následující metody nasazení:

 • prostřednictvím archivu aplikací – .war, .zip, .jara .ear archivy
 • ze vzdáleného úložiště GIT/SVN, nebo pomocí build node Maven
 • pomocí pluginůAnt Task, Eclipse, IntelliJ IDEA, Maven a NetBeans
Nasazení aplikace Java

Správa domén

Vlastní domény můžete bindnout s URL adresou aplikace a použít ji místo výchozí domény prostředí:

 • Přesměrování CNAME, pokud používáte sdílený load balancer; se doporučuje pro vývojová a testovací prostředí
 • DNS A Záznam, pokud používáte veřejnou IP adresu; zvládne vysoké zatížení a je vhodný pro produkční prostředí

Také pomocí funkce prohození domén nebo metody SwapExtIps API/CLI můžete upgradovat a upravit aplikaci s nulovými prostojemi (tj. vaši uživatelé si nevšimnou žádného výpadku služby).

Java Domain Management

Automatické vertikální škálování

Unispace PaaS dynamicky poskytuje počet cloudletů (tj. RAM a CPU prostředky), které jsou vyžadovány vaší aplikací pro zpracování aktuálního zatížení. Stačí zadat maximální limit a vše ostatní bude platforma provádět automaticky – není nutný žádný ruční zásah. Tato funkce se nazývá automatické vertikální škálování a zajišťuje, že nikdy nepřeplácíte nevyužité kapacity serveru a taktíž nedojde k nedostatku prostředků.

Pay Per Use

Chcete-li nastavit, nebo změnit limit vertikálního škálování, stačí použít příslušný posuvník v průvodci topologií:

Java vertical scaling

Horizontální škálování: ruční a automatické

V případě, že se vaše aplikace stane velmi populární a jeden výpočetní uzel nestačí, neváhejte ji škálovat vodorovně. Aby byla zajištěna ještě větší spolehlivost a vysoká dostupnost vašich aplikací, jsou všechny nově přidané výpočetní uzly vytvořeny v různých hardwarových clusterech.

Java Horizontal scaling

Klepnutím na tlačítka +/- v části Horizontální škálování v průvodci topologií nastavte požadovaný počet uzlů (load balancer bude poté přidán automaticky).

Můžete také upravit upřednostňovaný režim škálování:

 • Stateless – současně vytvoří všechny nové uzly ze šablony základní bitové kopie
 • Stateful – postupně kopíruje systém souborů hlavního kontejneru do nových uzlů

Horizontální škálování lze provádět nejen ručně, ale také automaticky na základě aktuálního zatížení uzlu, které je monitorováno prostřednictvím laditelných aktivačních událostí.

V části Automatické horizontální škálování> nastavení >můžete upravit podmínky škálování podle svých potřeb, tj. Pokud zatížení přesáhne mimo nastavené limity, bude automaticky volán proces odebrání/přidání uzlů.

Existuje pět různých typů prostředků, které jsou sledovány aktivačními událostmi:

 • CPU
 • Paměť (RAM)
 • Síťové
 • Disk I/O
 • Disk IOPS
Aktivační události škálování javy

Aktivační událost spustí proces sledování spotřeby prostředků ihned po přidání a když úroveň využití překročí uvedený limit, aktivační událost se spustí. Následně, pokud zatížení přetrvává po definovanou dobu, bude spuštěna uprava počtu uzlů.

Clusterizace Javy

Integrovaná funkce clusteringu aplikačních serverů, poskytuje replikaci relací mezi dvojicemi uzlů a eliminuje nutnost dalšího softwaru, nebo použití memcached pro zvýšení dostupnosti aplikací.

Abychom vám mohli nabídnout vysokou dostupnost webových aplikací v rámci Java clusteru. Unispace poskytuje automatickou replikaci relací mezi servery Tomcat a TomEE pomocí multicastu. Tuto funkci s vysokou dostupností lze v průvodci povolit během vytváření prostředí, nebo po instalaci v nastavení topologie.

Clusterizace Javy

Toto nové moderní řešení automatického clusteringu je k dispozici pro serveryGlassFish, Payaraa WildFly:

 • Out-of-Box GlassFish & Payara Clustering
 • WildFly Automatický mikro clustering a škálování
Java Cluster

Připojení databáze s Java aplikaci

Sadu škálovatelných a plně spravovatelných databázových serverů lze snadno nainstalovat v Java prostředí. Chcete-li navázat databázové připojení, upravte aplikaci podle pokynů na základě databáze, kterou požadujete:

 • Připojení MySQL a MariaDB
 • Připojení PostgreSQL
 • Připojení MongoDB

Unispace PaaS poskytuje vysoce kvalitní Java hosting s vylepšenou dostupností, redundancí a škálovatelností pro vaši aplikaci.

Martin Brendl

Martin Brendl

Zanechte odpověď

Vyzkoušet zdarma na 14 dní

Vyzkoušejte si nás zdarma na 14 dní. Bez registrace platební karty.

Přejít nahoru